Una qüestió de drets

 

fonts

material particulat

Impactes en la salut

Ecosistemes

Dret a respirar un aire net.

Tant l’ONU com la UE defensen el nostre dret a un aire net. A més, tenim dret a la informació sobre l’aire que respirem.

 

Segons l’article 25 de la Declaració Universal de Drets humans, “Tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri, així com a la seva família, la salut i el benestar.”

 

Els ciutadans de la UE tenen el dret legal a un aire net i de viure en un medi ambient que li permeti garantir la seva salut i el seu benestar. A Espanya, el Reial decret 102/2011 relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, que transposa una directiva europea, estableix els valors límit i objectiu de protecció de la salut per a les partícules PM10 i PM 2,5.

 

A més, segons el Conveni de Aarhus (25 de juny de 1998), tenim el deure, tant individualment com en associació amb altres, de protegir i millorar el medi ambient en interès de les generacions presents i futures.

 

Però, també segons el Conveni, per a estar en condicions de fer valer aquest dret i de complir amb aquest deure, els ciutadans han de tenir accés a la informació.

 

El dret a accedir a la informació sobre la qualitat de l’aire és una condició prèvia al dret d’un aire net: tret que les persones sàpiguen que existeix un problema de qualitat de l’aire, que comprenguin el risc que representa per a la seva salut i estiguin informades sobre les mesures que s’estan prenent per a millorar-lo, són impotents per a actuar.

 

El Conveni també destaca la importància d’una consciència pública generalitzada sobre les qüestions ambientals. Per tant, imposa a les autoritats públiques l’obligació de difondre activament “informació mediambiental” i també de posar-la a la disposició del públic quan es sol·liciti.

Últimes notícies

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
3 days ago

El 25 de novembre, els nivells de PM2,5 estaven per sobre dels nivells recomanats cada hora. La qualitat de l'aire era una mica millor entre les 05:00 i les 09:00 del matí i entre les 13:00 i les 18:00. ... See MoreSee Less

El 25 de novembre, els nivells de PM2,5 estaven per sobre dels nivells recomanats cada hora. La qualitat de laire era una mica millor entre les 05:00 i les 09:00 del matí i entre les 13:00 i les 18:00.
3 days ago

Aquest gràfic mostra la qualitat mitjana de l'aire, diària, durant el mes de novembre, mesurada pel sensor d'Isabel II. La línia vermella és el nivell màxim recomanat per l'Organització Mundial de la Salut. ... See MoreSee Less

Aquest gràfic mostra la qualitat mitjana de laire, diària, durant el mes de novembre, mesurada pel sensor dIsabel II. La línia vermella és el nivell màxim recomanat per lOrganització Mundial de la Salut.
3 days ago

Aquest gràfic mostra la qualitat mitjana de l'aire per hora durant el mes de novembre, mesurada pel sensor d'Isabel II. La línia vermella és el nivell màxim recomanat per l'Organització Mundial de la Salut. ... See MoreSee Less

Aquest gràfic mostra la qualitat mitjana de laire per hora durant el mes de novembre, mesurada pel sensor dIsabel II. La línia vermella és el nivell màxim recomanat per lOrganització Mundial de la Salut.
Load more
Share This