Una qüestió de drets

 

fonts

material particulat

Impactes en la salut

Ecosistemes

Dret a respirar un aire net.

Tant l’ONU com la UE defensen el nostre dret a un aire net. A més, tenim dret a la informació sobre l’aire que respirem.

 

Segons l’article 25 de la Declaració Universal de Drets humans, “Tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri, així com a la seva família, la salut i el benestar.”

 

Els ciutadans de la UE tenen el dret legal a un aire net i de viure en un medi ambient que li permeti garantir la seva salut i el seu benestar. A Espanya, el Reial decret 102/2011 relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, que transposa una directiva europea, estableix els valors límit i objectiu de protecció de la salut per a les partícules PM10 i PM 2,5.

 

A més, segons el Conveni de Aarhus (25 de juny de 1998), tenim el deure, tant individualment com en associació amb altres, de protegir i millorar el medi ambient en interès de les generacions presents i futures.

 

Però, també segons el Conveni, per a estar en condicions de fer valer aquest dret i de complir amb aquest deure, els ciutadans han de tenir accés a la informació.

 

El dret a accedir a la informació sobre la qualitat de l’aire és una condició prèvia al dret d’un aire net: tret que les persones sàpiguen que existeix un problema de qualitat de l’aire, que comprenguin el risc que representa per a la seva salut i estiguin informades sobre les mesures que s’estan prenent per a millorar-lo, són impotents per a actuar.

 

El Conveni també destaca la importància d’una consciència pública generalitzada sobre les qüestions ambientals. Per tant, imposa a les autoritats públiques l’obligació de difondre activament “informació mediambiental” i també de posar-la a la disposició del públic quan es sol·liciti.

Últimes notícies

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Timeline photoswww.saveu.cat/article.php?art=14125
#SaVeu
#VeuDeSóller
#Sóller
... See MoreSee Less
Els nivells de contaminants són tan alts avui en alguns punts de Sóller que els nostres sensors ens avisen de possibles fallades. En la imatge, podem veure els nivells durant els últims 24 hores registrats en Carrer Lluna i una panoràmica des de la ubicació del sensor. ... See MoreSee Less
Els nivells de contaminants són tan alts avui en alguns punts de Sóller que els nostres sensors ens avisen de possibles fallades. En la imatge, podem veure els nivells durant els últims 24 hores registrats en Carrer Lluna i una panoràmica des de la ubicació del sensor.
Sóller disposarà d'una biotrituradora, confirma el batle. La mesura té com a objectiu reduir la crema de podes agrícoles i restes vegetals ... See MoreSee Less
Sóller disposarà duna biotrituradora, confirma el batle. La mesura té com a objectiu reduir la crema de podes  agrícoles i restes vegetals

Comment on Facebook

Y que harán con el material resultante de la trituración?

Como los dos centros de día ..las bajadas de impuestos ..pa k coño os creéis todo ...Es Simarro no Papá Noel

Com aquesta foto mostra, la qualitat de l'aire està insalubre aquest matí. Els contaminants presents en l'atmosfera tindran efectes negatius en la salut de nens, ancians i persones amb malalties pulmonars o cardíaques. Malgrat no tenir efectes nocius per a la majoria de la població, aquest valor de contaminació ja no es considera acceptable. ... See MoreSee Less
Com aquesta foto mostra, la qualitat de laire està insalubre aquest matí. Els contaminants presents en latmosfera tindran efectes negatius en la salut de nens, ancians i persones amb malalties pulmonars o cardíaques. Malgrat no tenir efectes nocius per a la majoria de la població, aquest valor de contaminació ja no es considera acceptable.

Comment on Facebook

Las motos coches buses esos producen un aire magnífico ...una idea sería una incineradora en Sóller

Load more
Share This