Una qüestió de drets

 

fonts

material particulat

Impactes en la salut

Ecosistemes

Dret a respirar un aire net.

Tant l’ONU com la UE defensen el nostre dret a un aire net. A més, tenim dret a la informació sobre l’aire que respirem.

 

Segons l’article 25 de la Declaració Universal de Drets humans, “Tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri, així com a la seva família, la salut i el benestar.”

 

Els ciutadans de la UE tenen el dret legal a un aire net i de viure en un medi ambient que li permeti garantir la seva salut i el seu benestar. A Espanya, el Reial decret 102/2011 relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, que transposa una directiva europea, estableix els valors límit i objectiu de protecció de la salut per a les partícules PM10 i PM 2,5.

 

A més, segons el Conveni de Aarhus (25 de juny de 1998), tenim el deure, tant individualment com en associació amb altres, de protegir i millorar el medi ambient en interès de les generacions presents i futures.

 

Però, també segons el Conveni, per a estar en condicions de fer valer aquest dret i de complir amb aquest deure, els ciutadans han de tenir accés a la informació.

 

El dret a accedir a la informació sobre la qualitat de l’aire és una condició prèvia al dret d’un aire net: tret que les persones sàpiguen que existeix un problema de qualitat de l’aire, que comprenguin el risc que representa per a la seva salut i estiguin informades sobre les mesures que s’estan prenent per a millorar-lo, són impotents per a actuar.

 

El Conveni també destaca la importància d’una consciència pública generalitzada sobre les qüestions ambientals. Per tant, imposa a les autoritats públiques l’obligació de difondre activament “informació mediambiental” i també de posar-la a la disposició del públic quan es sol·liciti.

Últimes notícies

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Hi ha dos focus importants de contaminació atmosfèrica aquest matí, un per l'escorxador, aproximadament, i un altre pel torrent darrere del col·legi on s'està fent un treball de neteja amb foc, així que es recomana a les persones de grups de risc, la gent gran i els nens evitar aquestes zones durant un parell d'hores si és possible.

sollerperlaire.org/ca/mapa

Hay dos focos importantes de contaminación atmosférica esta mañana, uno por el matadero, aproximadamente, y otro por el torrent detrás del colegio dónde se está realizando un trabajo de limpieza con fuego, así que se recomienda a las personas de grupos de riesgo, la gente mayor y los niños evitar estas zonas durante un par de horas si es posible.
... See MoreSee Less
Hi ha dos focus importants de contaminació atmosfèrica aquest matí, un per lescorxador, aproximadament, i un altre pel torrent darrere del col·legi on sestà fent un treball de neteja amb foc, així que es recomana a les persones de grups de risc, la gent gran i els nens evitar aquestes zones durant un parell dhores si és possible.

https://sollerperlaire.org/ca/mapa

Hay dos focos importantes de contaminación atmosférica esta mañana, uno por el matadero, aproximadamente, y otro por el torrent detrás del colegio dónde se está realizando un trabajo de limpieza con fuego, así que se recomienda a las personas de grupos de riesgo, la gente mayor y los niños evitar estas zonas durante un par de horas si es posible.

Comment on Facebook

Bueno, es un poco difícil para niños evitar esa zona. Está justo al lado del cole...

Hi ha nivells alts de PM 2,5 aquest matí. En algunes zones de Sóller, els nivells en superen 300.

sollerperlaire.org/ca/inici
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Avui i ahir també

Avui pegaven foc a ses canyes des torrent 🥹🥹. D’aquí bona part del fum

Parece que ha habido un bombardeo! 😵‍💫

Los Seis mega buques K atracan cada día en Palma eso no contamina las chimeneas de Son Reus no contaminan los casi mil diesel gasolina K circulan por Sóller no contaminan .la mierda de depuradora K echa al torrente tampoco contamina ...K curioso los K tenemos un huerto un olivar ...somos terroristas ...yo suelo quemar una vez al año ....soy un terrorista

Nos la cojemos con papel de fumar ...

View more comments

Hi ha nivells alts de PM 2,5 aquest matí. En algunes zones de Sóller, els nivells en superen 300.

sollerperlaire.org/ca/inici
... See MoreSee Less
Hi ha nivells alts de PM 2,5 aquest matí.  En algunes zones de Sóller, els nivells en superen 300.

https://sollerperlaire.org/ca/inici

Comment on Facebook

Fa pocs minuts a la zona del camp de futbol, literalment no es podia respirar

Load more
Share This